Geachte heer/mevrouw,

Gelukkig neemt de impact van ‘corona’ op onze samenleving snel af maar omdat wij bij Impact IM al meerdere keren te optimistisch zijn geweest over de ontwikkeling van het virus gaan wij in april nog eenmaal door op de anderhalf jaar geleden ingeslagen weg en nodigen wij u graag uit om mee te doen aan een nieuw webinar op donderdagmiddag 7 april aanstaande.

IJs, weder, corona en coronamaatregelen dienende gaan we komend najaar een seminar organiseren waar we elkaar weer kunnen ontmoeten. We gaan er dan een (toepasselijk) feest van maken bij het schitterende Kasteel Woerden. Noteer donderdag 3 november vast in uw agenda en kijk voor voorpret alvast op www.kasteelwoerden.nl.

Let op! Ook op 7 april hebben wij voor u een mooi programma (klik op Programma) samengesteld met een tweetal innovatieve, verrassende onderwerpen en de bekende update door Andrew de Jong van de ontwikkelingen binnen Cognos.

Op 7 april aanstaande trappen we af met een presentatie over duurzaamheidsverslaglegging door Erwin Groenendal, een van de ‘founding fathers’ van Tangelo, onze partner in Planning & Control oplossingen. Gemeenten hebben eind 2019 met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Vanuit Rijkswaterstaat en de VNG worden gemeenten ondersteund en gemotiveerd door middel van diverse initiatieven bij het bepalen van strategieën en doelen. Mede hierdoor is de behoefte aan effectief rapporteren over duurzaamheid sterk toegenomen. In zijn presentatie zal Erwin inzicht geven in ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging (‘sustainability reporting’) in het bedrijfsleven. Van daaruit zal hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien hoe u op een moderne en efficiënte manier over duurzaamheid kunt rapporteren aan uw burgers. Een zeer interessante presentatie over een actueel onderwerp dat in de komende jaren een hoge vlucht zal nemen!

Hierna is het tijd voor een inmiddels beproefd concept. Onze Cognos goeroe (20+ jaar ervaring) Andrew de Jong – het idool van veel Cognos ontwikkelaars in Nederland – zal in zijn sessie met name ingaan op nog niet gedemonstreerde mogelijkheden in de Dashboard module van Cognos versie 11.2. Denk aan eigenschappen van visualisaties binnen dashboards en conditionele opmaak. Uiteraard zal hij ook weer een of meerdere praktijkcases gebruiken ter illustratie.

Onze consultant Stephan Griesch sluit de middag af. In het eerste deel van deze sessie staat het monitoren en beheren van een datawarehouse centraal. Velen van u die te maken hebben met een datawarehouse in hun organisatie zullen herkennen dat datawarehouses gestaag groeien in omvang. Dit heeft verschillende oorzaken zoals het feit dat steeds meer rapportageoplossingen draaien op een datawarehouse en dat de omvang van de data steeds verder toeneemt. Het beheer van het datawarehouse is vaak nog niet optimaal georganiseerd waardoor het eerder reactief dan proactief van karakter is. Impact IM heeft een ‘best practice’ ontwikkeld waarmee u in control komt over het beheer van uw dataplatform. Uw beheerders worden in staat gesteld om problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen dankzij overzichtelijke rapportages met betrekking tot status, doorlooptijden en grootte van de datawarehouse tabellen. Onderlinge relaties van tabellen worden bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt en wij creëren de mogelijkheid van het toevoegen van statusaantekeningen per verversingsproces etc. etc. Wij bieden u een praktische oplossing die veel irritaties en verstoringen kan helpen voorkomen!

In het tweede deel van deze sessie nemen wij nog eens kort onze oplossingen door op het gebied van onze Planning & Control extensions veelal op basis van Apparo Fast Edit (afwijkingenmatrix, doelenboom, P&C kalender etc.). Hier komen altijd veel vragen over van onze relaties dus het lijkt verstandig om dit nog eens centraal op een rijtje te zetten. Uiteraard doen we dat met de nodige praktijkvoorbeelden van uw collega’s bij andere lokale overheidsorganisaties.

Het webinar start op 7 april om 13.00 uur en duurt tot maximaal 15.45 uur inclusief pauzes. U krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan de presentatoren. Ondergetekende zal als moderator optreden. Ook bij dit webinar zullen wij weer worden ondersteund door de professionals van 3XFILM in IJsselstein en zenden wij onze boodschap de wereld in vanuit onze vaste locatie met de toepasselijke naam ‘Het Zendstation’ in Lopikerkapel.

Gratis deelname
Zoals u van ons gewend bent is deelname aan het webinar gratis. Wilt u participeren, klik dan op Aanmelden. Natuurlijk kunt u ook een (extra) collega laten deelnemen.

Na aanmelding zullen wij u op 6 april informeren over de wijze waarop u (actief) kunt deelnemen.

Wij zien weer uit naar uw virtuele deelname!

Met vriendelijke groet,
Impact Information Management B.V.

Bart Visser
Directeur

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren