Uitnodiging

Geachte heer/mevrouw,

Op ons webinar van 5 november jl. hebben wij reeds aangekondigd dat wij u in december nogmaals willen uitnodigen om deel te nemen aan een kort webinar, speciaal gefocust op de nieuwste LTS-versie van Cognos (11.1.7) en het Sociaal Domein.

De ervaringen op 5 november jl. smaken naar meer. Voorlopig zullen we waarschijnlijk moeten roeien met de virtuele riemen die we hebben en als dat zo is, dan maken wij daar het allerbeste van!

Op 9 december a.s. starten we met een rondleiding van 30 minuten door Cognos Analytics 11.1.7. In deze laatste LTS release zijn door IBM wederom grote stappen gezet, redenen te over om de highlights met u te bespreken. We zullen onder andere inzoomen op de uitgebreide mogelijkheden om gegevenssets eenvoudig klaar te zetten voor rapportages en analyses. Analyses bieden nu meer mogelijkheden om de inhoud naar uw hand te zetten. U krijgt de beschikking over dynamische titels en eigen kleurenpaletten (inclusief consistent gebruik van de kleuren) en het is eenvoudig om nieuwe visualisaties te importeren. Wie in Nederland Andrew de Jong zegt, zegt Cognos en wie Cognos zegt, zegt Andrew de Jong, dus u mag driemaal raden wie uw gids is tijdens deze rondleiding.  

Hierna presenteren wij u een functioneel zeer interessante en visueel aantrekkelijke uitbreiding van het dashboard MensWerkGeld. Na inmiddels meer dan 30 succesvolle implementaties van Impact’s dashboard voor bedrijfsvoering richten we ons nu ook op de uitbreiding van dit concept binnen het Sociaal Domein: een volgende stap naar een centraal gemeentelijk informatieportaal waarmee u concreet invulling geeft aan datagestuurd werken binnen uw organisatie!

Deze presentatie wordt verzorgd door onze Product Manager MensWerkGeld Stephan Griesch. In zijn presentatie gaat Stephan onder andere in op de moderne architectuur van onze oplossing, die net als de andere componenten van ons concept MensWerkGeld gebaseerd is op een solide en modulair opgebouwd datawarehouse. Uiteraard  presenteren wij u de nu reeds beschikbare dashboards die zich met name richten op zorgstapeling (maatschappelijke effecten), werkprocessen (werkwijze en efficiency teams) en overige bedrijfsvoeringsaspecten binnen het Sociaal Domein.

Net als MensWerkGeld is het dashboard Sociaal Domein een groeimodel. U kunt nu instappen en gebruikmaken van de reeds beschikbare componenten. Vervolgens lift u in uw eigen tempo mee op de uitbreiding van dit concept. Doordat het datafundament van onze oplossing robuust en betrouwbaar is maar tegelijkertijd ook flexibiliteit biedt, kunt u dashboards ook naar specifieke behoefte op maat (laten) maken. Uiteraard kunt u op basis van onze bouwstenen ook ad hoc analyses en data verkenning doen, gebruikmakend van de dashboardmodule van Cognos Analytics 11.1.7.

Het webinar start om 14.45 uur en duurt tot maximaal 16.15 uur. U krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan de presentatoren. Ondergetekende zal als moderator optreden. Ook bij dit webinar zullen wij weer worden ondersteund door 3XFILM in IJsselstein, dus met de techniek zit het wel goed!

Gratis deelname

Zoals u van ons gewend bent is deelname aan het webinar gratis. Wilt u participeren, klik dan op Welkom. Natuurlijk kunt u ook een (extra) collega laten deelnemen.

Uiteraard zullen wij u nu ook weer vóór 9 december a.s. informeren over de wijze waarop u (actief) kunt deelnemen indien u zich aanmeldt.

Wij zien weer uit naar uw virtuele komst!

Met vriendelijke groet,
Impact Information Management B.V.

Bart Visser
Directeur

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie